Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Aktualności

Archiwum aktualności

W duchu modlitwy

modlitewnik
skrzynka intencji
słowo boże
zerwany-klos-fot-jakub-grabowski-14

słowo bł. Edmunda

Kiedyż, o Boże, zdołamy Ci się wywdzięczyć naszymi ubogimi służbami za tak mnogie skarby Miłosierdzia Twego.
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej