Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Aktualności

Archiwum aktualności

W duchu modlitwy

modlitewnik
skrzynka intencji
słowo boże
józef

słowo bł. Edmunda

Jak najwyższym celem wychowania jest; aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi, tak lud głęboko tenże cel pojmując obrał dla dziecięcia za wzór jedyny Wcielonego Boga, Zbawiciela świata.
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej