Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Aktualności

Archiwum aktualności

W duchu modlitwy

modlitewnik
skrzynka intencji
słowo boże
rok Ducha Świętego

słowo bł. Edmunda

Pozdrawiam Cię i uwielbiam o Najświętsza Panno Pocieszenia, przez przyczynę św. Jana Apostoła, abym i ja za jego przykładem zachowując czystość serca i ciała, a Zbawiciela gorąco za życia miłując, mógł głowę moją złożyć na jego piersiach najświętszych w Królestwie Niebieskim.
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej