Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Eucharystia daje życie"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

170. rocznica powstania Zgromadzenia

 
Dziś mija dokładnie 170 lat od momentu powstania na ziemiach polskich pierwszej ochronki służebniczek. Zrodziła się ona z głębokiej wiary i miłości do Boga i Niepokalanej oraz  z pragnienia służby wobec dzieci, ubogich i chorych, które od wielu lat kiełkowało i rosło jak ziarno wrzucone w ziemię, w sercu błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.  Ten świecki mężczyzna – poeta, literat, myśliciel, filantrop, patriota, a nade wszystko „serdecznie dobry człowiek”,  nie tylko widział cierpienie i nędzę ludzką, ale sam jej dotykał swoimi wątłymi rękami, i odważnym, gorącym sercem, zaprawionym w wielu przeciwnościach. Z Jego niezachwianej ufności w Opatrzność Bożą i opiekę Niepokalanej, w trudnym czasie rozbiorów, walk powstańczych i szalejących epidemii, zrodziło się zgromadzenie służebniczek, dla którego sam opracował Regułę, nadając mu rys prostoty, wzajemnej miłości oraz służby. Dziś, w święto Maryi Królowej Polski,  my służebniczki, dziękujemy Bogu za tego wspaniałego syna naszej ojczyzny; za człowieka, który stoi u początków naszej zakonnej drogi życiowej . Przez Jego wstawiennictwo w tym trudnym czasie pandemii zanosimy do Boga nasze modlitwy za Polskę, za Kościół, za świat cały , zwłaszcza za chorych , biednych i tych , którzy niosą im miłość .  Wierzymy mocno, że nasz błogosławiony Ojciec Założyciel, jest dla nas w tym trudnym czasie szczególnym orędownikiem i wspomożycielem.
 
s.MP
 

Ochronić młode serca od klęski zła

Odkryć w nich bogactwo i pozwolić mu rosnąć

Skupić oczy dzieci i młodzieży na Bogu

Zaradzić nędzy duchowej- wychować…

 

Znalazło się miejsce

Powstał dom

Przyszli chcący pomóc ludzie

Opiekuńcze anioły

Aby otoczyć opieką chorych i dzieci

które były jak pisklęta co z gniazd wypadły

Najpiękniejsze było to

Że bedni zaczęli pomagać biednym

Jak grzyby po deszczu

Budziły się do życia żłobki i przedszkola

Sierocińce przekształcały się w ogródki dziecięce

I wielkie mrowisko pracowitych

Gotowych na wszystko ochroniarek

Przez które przepłynęła moc Ducha Bożego

Powoli urzeczywistniał się zamysł Opatrzności

I wielka Boża wola…. ( o. Henryk Kałuża)

 

 

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej