Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Posłani w pokoju Chrystusa"
Edmund Slajd 2 Celestyna Slajd 4

Bł. S. Celestyna Faron

Katarzyna Faron- s. Celestyna, urodziła się 24 kwietnia 1913 r. w miejscowości Zabrzeż, w powiecie nowosądeckim. Chrzest św. otrzymała w kościele parafialnym w Łącku 26 kwietnia 1913 r.

celestynka

Tutaj, w religijnej atmosferze, jaka panowała w domu rodzinnym, gdzie modlitwa, aktywny udział w życiu parafii oraz poszanowanie dla chrześcijańskich wartości moralnych kształtowały codzienność, mogła rozwinąć się jej naturalna pobożnoć i wrażliwość . Wcześnie zetknęła się także z rzeczywistością cierpienia, bowiem kiedy miała zaledwie pięć lat, zmarła jej matka. Ojciec zajął się wychowaniem synów, natomiast Katarzyna zamieszkała odtąd u wujostwa w pobliskiej wiosce Kamienica. Nowi opiekunowie pokochali ją jak własne dziecko i podobnie jak rodzice, zarówno słowem, jak też przykładem własnego życia uczyli miłości do Boga i ludzi. Od początku nauki w szkole Katarzyna wyróżniała się dojrzałością, roztropnością, inteligencją i sumiennością w nauce, czego potwierdzeniem jest fakt, że w wieku siedmiu lat jako jedyna spośród uczniów pierwszej klasy została dopuszczona przez księdza katechetę do I Komunii Świętej. Tutaj, na Łąckiej ziemi wzrastało w jej sercu ziarno powołania zakonnego, które zrealizowała wstępując do służebniczek. Dnia 17 maja 1930 r. Katarzyna Faron przekroczyła klasztorną furtę w Starej Wsi, a pół roku później rozpoczęła nowicjat, otrzymując imię zakonne s. Celestyna.

Fot. 1

W 10 rocznicę beatyfikacji s. Celestyny, w kościele parafialnym w Łącku 26 IV 2009 r. odbyły się uroczystości jej poświęcone, które były wielkim świętem zarówno dla Zgromadzenia Służebniczek, jak i dla łąckiej parafii. Podczas uroczystości w kościele parafialnym, ks. biskup Wiktor Skworc odsłonił tablicę pamiątkową przy chrzcielnicy. Tutaj, 26 kwietnia 1913 r. mała Katarzyna Faron została przyjęta do grona Dzieci Bożych. W homilii podczas mszy świętej, ks. biskup podkreślił, że: „człowiek odkupiony powinien być odpowiedzialnym nie tylko za siebie, za swoje zbawienie, ale i za drugiego. Pragnąć nieba trzeba również dla innych!”

„Bł. siostra Celestyna Faron, w niewyobrażalnych dla nas warunkach obozowego życia, w straszliwych cierpieniach, ofiarowała siebie m.in. w intencji nawrócenia grzeszników. Trwając wiernie przy złożonych ślubach, pragnęła, aby i inni wytrwali w wierności Bogu, w dźwiganiu swego krzyża i w postępowaniu za Chrystusem. Żyła darem odkupienia i chciała, by inni doświadczyli mocy zbawienia od doświadczanego zła, wyniszczającego ciała i odbierającego nadzieję na szczęśliwą wieczność”.

SDC10528

Po mszy św. Ordynariusz tarnowski poświęcił sztandar nowopowstałego w Łącku Bractwa Celestyńskiego, którego celem jest modlitwa za kapłanów. Wcześniej, podczas homilii powiedział o nim: „Cieszę się, że ta troska o własne i innych dusze, skonkretyzuje się w celestyńskim stowarzyszeniu modlitewnym. Wypraszajcie dla siebie i całego świata Boże miłosierdzie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do szczęśliwej wieczności”.

poświęcenie kamienia

Poświęcony został również głaz, przy którym rozpoczyna się Celestyński Szlak Górski. W kamieniu umieszczona jest ziemia z Obozu KL Auschwitz-Birkenau, gdzie zginęła błogosławiona. Szlak ma ok. 10 km długości. Prowadzi z Łącka przez Jeżową, Dyniową i Zabrzeż, miejsca związane z błogosławioną siostrą Celestyną.

Szlak celestyński

 

więcej informacji o bł. s. Celestynie:www.sluzebniczkiNMP.pl

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej