Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"W mocy Bożego Ducha"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Celestyńskie spotkanie w Otfinowie

W dniu 13 stycznia 2019 r. w Otfinowie odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków Bractwa Celestyńskiego działającego przy Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. W spotkaniu brała udział bardzo liczna grupa członków z Otfinowa i sąsiednich parafii oraz zaproszenie goście na czele z Księdzem Proboszczem Tadeuszem Rzeźnikiem, ks. Mateuszem Migaczem oraz Matka Prowincjalna wraz z siostrami z zarządu. Spotkanie to rozpoczęło się pięknym montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez s. Marię Toczek wraz z członkami tegoż bractwa. Był on  poświecony biografii bł. Celestyny Faron. W odpowiednich strojach, słowem i piosenką przybliżona została w nim postać błogosławionej, dzięki czemu członkowie mogli jeszcze bardziej poznać piękno życia naszej Celestyny i jednocześnie bardziej zrozumieć swoją misję jako członka Bractwa. Po tym montażu i słowie czcigodnego Ks. Proboszcza Tadeusza Rzeźnika i Matki Bronisławy, wszyscy nawzajem przełamali biały opłatek i złożyli sobie życzenia noworoczne. W miłej i pełnej życzliwości atmosferze prowadziliśmy rozmowy i spożywaliśmy ciepły i słodki posiłek, umilany śpiewem kolęd i regionalnych przyśpiewek przy akompaniamencie muzycznym naszego p.organisty- Józefa Pająka. Spotkanie było bardzo ubogacające i było umocnieniem do dalszej pięknej działalności Bractwa w naszej Parafii. Bogu niech będą dzięki za tych dobrych ludzi którzy inspirowani przez s. Marię Toczek włożyli wielkie serce i ogromne zaangażowanie w przygotowanie tegoż spotkania.

s. Irena Stec

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej