Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Daj się zaskoczyć Bogu

W dniach 15-17 września 2017 r,  w Brzesku, studentki miały okazję spotkać się na dniach skupienia przygotowanych specjalnie dla nich.  W czasie tych ni  pochylały się nad tajemnicą Maryi, która w swoim życiu pozwoliła zaskoczyć się Bogu i zburzyć wszelkie  swoje plany. Podczas medytacji,  każda z dziewcząt mogła towarzyszyć Matce Najświętszej  w jednym z wydarzeń Jej życia i przyglądać się Jej wierności oraz odpowiedzi  jaką dawała Najwyższemu, po to by skonfrontować swoją postawę z Jej postawą.  W czasie dni skupienia nie zabrakło codziennej Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu, wzajemnego ubogacenia poprzez dzieleni się Ewangelią, doświadczeniem  modlitwy i swoimi przeżyciami.

IMG_4023

s. Joanna

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej