Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Posłani w pokoju Chrystusa"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Duchowość

 

Zgromadzenie  Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej jest  Zgromadzeniem zakonnym habitowym, oddającym się zewnętrznej działalności apostolskiej i dobroczynnej, o ślubach publicznych na prawie papieskim.
Duchowość sióstr stanowią  miłość i prostota jako duchowy Testament zostawiony przez Założyciela. 
Miejscem formacji dla sióstr i kolebką Zgromadzenia jest Dom Generalny w Starej Wsi.
Hasło Zgromadzenia brzmi przez: „ Przez Maryję do Jezusa”

 

m.01 

Charyzmatem zgromadzenia jest  realizowanie na co dzień ewangelicznego przykazania miłości Boga nade wszystko, oraz miłości bliźniego, przejawiające się w naśladowaniu Maryi, najpokorniejszej Służebnicy Pańskiej oraz posłudze wobec potrzebujących, zwłaszcza dzieci, ubogich i chorych. Posługę tę służebniczki starowiejskie realizują przede wszystkim w przedszkolach, zwanych „ochronkami”, oraz w katechizacji. Poza salą szkolną oddziaływają na dzieci i młodzież poprzez grupy modlitewno-apostolskie, m.in. Oazę Dzieci Bożych, koła Żywego Różańca, Krucjatę Eucharystyczną, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ogniska Misyjne, dni skupienia dla dziewcząt. Organizują i prowadzą  wspólne wyjazdy oazowe, pielgrzymki i obozy. Wskazują podstawy chrześcijańskiego życia, wspierając religijne działanie rodziców. Siostry prowadzą też domy dziecka, specjalne ośrodki wychowawcze, domy pomocy społecznej, pracują jako organistki, zakrystianki  oraz wykonują inne posługi na miarę potrzeb Kościoła. Siłę do pełnienia uczynków miłosierdzia, Służebniczki czerpią z codziennej Eucharystii i bogatego życia modlitwy.

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej