Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Duchu Święty przyjdź

W wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w naszym domu prowincjalnym w Tarnowie, odbyło się czuwanie modlitewne dla sióstr, poprowadzone przez rektora seminarium duchownego w Tarnowie ks. dr. Jacka Soprycha.. W swoim słowie skierowanym do nas, ks. Jacek podkreślił, że  bez Ducha Świętego nasze życie jest martwe i bezowocne. Tylko z Nim i pod Jego kierunkiem możemy żyć autentycznie swoim powołaniem, dążyć do świętości, dawać świadectwo poprzez radość i miłość. Aby tak się stało, musimy otworzyć się na działanie Ducha i iść za Jego natchnieniami. Po konferencji miałyśmy sposobność do osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem oraz do skorzystania z sakramentu pokuty, a także do wspólnotowego uwielbiania Jezusa, prowadzonego przez siostry juniorystki oraz neoprofeski. Nie mogło zabraknąć w naszym czuwaniu spotkania z Matką Bożą, stąd był też czas na modlitwę różańcową z rozważaniami. Uwieńczeniem tego pięknego czasu modlitwy była Eucharystia, po której siostry odnowiły swoje zakonne śluby a Matka Prowincjalna Bronisława Wieczorek oddała nasze Zgromadzenie pod opiekę Ducha Świętego patrona Prowincji Tarnowskiej.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej