Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Duchu Święty ucz nas twórczej odwagi

W dniach od 26 do 30 czerwca 2021 roku,  w naszym domu prowincjalnym w Tarnowie, odbywała się IX Kapituła Prownicji Tarnowskiej. Był to dla nas czas pogłębionej refleksji nad naszym zjednoczeniem z Bogiem, nad życiem modlitwy, relacjami we wspólnocie i nad realizacją charyzmatu naszego zgromadzenia we współczesnym świecie.  W tym szczególnym czasie łaski, towarzyszyli nam: ks. bp Andrzej Jeż, ks. bp. Leszek Leszkiewicz,  o. Ryszard Bożek, ks. Jerzy Mondel i o. Krzysztof Guzowski. W swoich homiliach i konferencjach podkreślali potrzebę wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, otwarcia na Jego natchnienia i podążania za wskazaniami Kościoła. Każdego dnia stawiałyśmy sobie pytanie jaka jest nasza wiara, na ile wierzymy że Bóg jest obecny i że On nas prowadzi.  Jednym z tematów przewodnich tych dni, był problem uwspółcześnienia naszej relacji z Bogiem, naszej modlitwy i zwyczajów, tak aby były one zrozumiałe i przyjęte we wrażliwości młodych ludzi. Wszystkie nasze spotkania kapitulne, dyskusje i wnioski podejmowałyśmy w świetle Słowa Bożego i nauczania Kościoła, zwłaszcza ostatnich dokumentów papieża Franciszka o życiu zakonnym.

Jesteśmy przepełnione wdzięcznością wobec Boga, który w swojej wielkiej miłości działał w tych dniach z wielką mocą w naszych sercach wskazując nam kierunek odnowy osobistej i wspólnotowej, zasiewając w nas radość, zapał i nadzieję. Chcemy pamiętać, że to Jego łaska i Jego moc, a nie nasze wysiłki, mogą przemienić nas i nasz świat i pragniemy otwierać się na tę łaskę i przyjmować ją z wielka ufnością i poddaniem się woli Bożej.

s. MP

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej