Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Eucharystia daje życie"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Dzieci wszystkich kontynentów

Zakończony już, nadzwyczajny miesiąc misyjny, naznaczony był w ochronce  w Tyliczu różnymi misyjnymi wydarzeniami. Ks. proboszcz Piotr Fiksak sprawował w kaplicy ochronkowej Eucharystię dla przedszkolaków z udziałem rodziców,  w intencji misjonarek i misjonarzy ,a w sposób szczególny za naszego rodaka ks. Romana Marka ,który we wrześniu został posłany do pracy misyjnej w Afryce. Ponadto dzieci włączyły się w  akcję zbierania okularów korekcyjnych ,które wyślemy do Afryki. Uwieńczeniem misyjnych działań był „Bal  dzieci wszystkich kontynentów” połączony z kiermaszem misyjnym ,z którego dochód został przeznaczony na cele misyjne. Przedszkolaki z Tylicza zobowiązały się podczas uroczystości pożegnania ks. Romana Marka do codziennej modlitwy w intencjach misyjnych, z czego solidnie się wywiązują, przez co stały się małymi pomocnikami misji.

s. Iwona Z

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej