Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"W mocy Bożego Ducha"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

O Słowie które stało się Ciałem

29 grudnia 2018 r. w domu prowincjalnym odbyło się dziękczynno- przebłagalne czuwanie modlitewne  dla sióstr, kończące kolejny rok. Tak jak w ubiegłych latach prowadził go ks. Jerzy Smoleń. Tergoroczne rozważania  dotyczyły tematu Słowa które stało się Ciałem; Słowa, które jest Miłością. Niestety często w naszych ludzkich słowach miłosci brakuje a zastępuje ją złość, nienawiść i krzywda wyrządzana drugiemu człowiekowi. Często zapominamy, że z każdego wypowiedzianego słowa Bóg kiedyś nas rozliczy. Naszym obowiązkiem jest chronić słowo przed złem i uczyć innych dobrych słów, bo jednym słowem można odmienić czyjeś życie. Musimy być bardzo czujni i uważni na słowa, które wypowiadamy, bo nigdy nie wiemy, które z naszych słów, ktoś zapamięta na całe swoje życie. Aby tak się stało, musiemy się prawdziwej międzyluzkiej komunikacji uczyć od Słowa które stało się Ciałem.  W czasie homilii kaznodzieja zwrócił uwagę sióstr na szacunek wobec dziecka, które często w naszych czasach nie jest szanowane. Przywołał bolesne statystyki pokazujące ile dzieci jest krzywdzonych przez dorosłych, ile cierpi i umiera na skutek chorób i głodu oraz wojny. Postawił pytanie : czy usłyszeliśmy głos Dziecięcia Jezus wyrażony w łzie niewinnych , cierpiących dzieci? Czy zrobiliśmy coś, aby wyprosić pokój na świecie? Wezwał  siostry do większej wrażliwości, do tęsknoty za tym, aby  ocierać łzy Jezusa spływające po policzkach dzieci.

Modlitewne spotkanie siostry zakończyły przebłaganiem za wszystkie wykroczenia popełnione w 2018 roku.

 

s. MP

IMG_2375

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej