Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"W mocy Bożego Ducha"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Dzień skupienia dla rodziców

Podczas kolejnego dnia skupienia dla rodziców, które odbyło się 17 maja 2018r. w ochronce w Tyliczu,  podjęty został temat roli modlitwy w życiu rodzinnym.
Nawiązywał on doprogramu spotkań synodalnych wyznaczonych na miesiąc maj przez członków Komisji Głównej Synodalnej. Skupienie rozpoczęło się odśpiewaniem Litanii Loretańskiej oraz modlitwy do Ducha Świętego.     Prowadzący spotkanie ks. Piotr Pietrucha oraz zebrani rodzice, podjęli próbę oceny rzeczywistego stanu modlitwy w życiu swoich rodzin.
Następnie zastanawiali się, jak być powinno w tej kwestii i dlaczego nie jest tak, jak być powinno. Małżonkowie chętnie dzielili się swoim przeżywaniem codziennej modlitwy w ich domach.

s. Iwona

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej