Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Posłani w pokoju Chrystusa"
Slajd 2 Slajd 3 unnamed-674 Slajd 4

Edmundowe uroczystości w Woli Rzędzińskiej

W roku szkolnym 2021/22, w Szkole Podstawowej nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej, z okazji 150. rocznicy śmierci Patrona szkoły, realizowany był Projekt dydaktyczno-wychowawczy pod tytułem: „Aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi”, 

Celem tego projektu było zapoznanie się uczniów z osobą błogosławionego. Każdy miesiąc roku szkolnego zawierał w sobie konkretny temat, który charakteryzował Patrona i ukazywał Jego różnorodne zainteresowania oraz realizowane dzieła. Uczniowie razem z nauczycielami opracowywali te tematy podczas prowadzonych lekcji, w czasie których podejmowano dyskusję, czytano Dziennik bł. Edmunda Bojanowskiego oraz oglądano przygotowane prezentacje multimedialne. Warto tu wspomnieć krótki film, „Edmund Bojanowski – serdecznie dobry człowiek i przyjaciel dzieci”, przygotowany przez uczniów klasy 7b i wspierających ich nauczycieli.

Prezentowane tematy zawierały w sobie następujące zagadnienia, które w oparciu o rok liturgiczny Kościoła katolickiego, ukazywały bł. Edmunda Bojanowskiego jako:

Miłośnika ojczystej kultury

Wychowawcę dzieci i młodzieży

Wzór patriotyzmu

Wspomożyciela rodzin

Serdecznie dobrego człowieka

Wsparcie dla chorych

Niestrudzonego w poszukiwaniu i pełnieniu woli Bożej

Orędownika w trudnościach

Przykład pokory i prostoty

Jednoczącego wielu wokół dobra

Uwieńczeniem realizacji projektu były obchody Dnia Patrona Szkoły. 9 czerwca 2022 r. o godz. 1230 społeczność szkoły oraz zaproszeni goście zgromadzili się w kościele parafii Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy św. Ksiądz Proboszcz Stanisław Szufnara w słowach skierowanych do zgromadzonych w kościele wiernych mówił „Dzisiaj wspominamy Patrona naszej szkoły bł. Edmunda Bojanowskiego, którego przykład pokazuje nam, ile dobrego może zdziałać człowiek mający kochające i otwarte na potrzebujących serce. Pamięć o tym "serdecznie dobrym człowieku" jest obowiązkiem nie tylko założonych przez niego Służebniczek, ale całego społeczeństwa polskiego, a szczególnie Was uczniów szkoły, która nosi Jego imię.” 

Po Mszy św. w sali teatralnej kościoła parafialnego odbyła się część artystyczna obchodów Dnia Patrona Szkoły. Zaproszeni goście: ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP siostra wikaria Barbara Zegiel i siostra asystentka Krystyna Rutka; pan sołtys Tadeusz Stach, p. radny Henryk Solak, przewodnicząca Rady Rodziców p. Aneta Bober, uczniowie szkoły oraz nauczyciele zostali powitani przez Dyrektora Szkoły mgr. Mariusza Widawskiego słowami z Dziennika bł. Edmunda: Sobota, 16 kwietnia 1853 r. - Śnieg niespodziany spadł w nocy (...). Ptaszki strwożone cisnęły się do mego okna, ćwierkały i dziobkami pukały w szyby, jakby się dopominając pożywienia, które im na murze za oknem codziennie przez czas zimy tegorocznej posypywałem z okruszyn bułek, a od Wielkiejnocy z babek i placków. Była to próbka udzielania jałmużny dla ptaszków, którą chciałem później zaprowadzić w Ochronie dla niewinnej, a miłosiernej zabawy dzieci.

Montaż słowno-muzyczny „Bł. Edmund Bojanowski Opiekun dzieci, ubogich i chorych”, był wspaniałym, artystycznym przekazem życia, myśli i działalności bł. Edmunda Bojanowskiego. W muzyczną część programu włączyły się absolwentki szkoły, które należą do KSM działającego przy parafii Miłosierdzia Bożego. Oprawa multimedialna, piękna scenografia oraz kunszt wykonania i przygotowania części artystycznej obchodów Dnia Patrona Szkoły zachwycił widownię, która nagrodziła występujących uczniów i zaangażowanych nauczycieli gromkimi brawami.

Podsumowaniem realizowanego projektu był Konkurs Plastyczny „Maryja w życiu bł. Edmunda Bojanowskiego” na który uczniowie wykonali 100 prac. Po programie artystycznym odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu. Sponsorami nagród byli: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP i Parafia Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej.

Na zakończenie uroczystego spotkania Siostry Służebniczki obdarowały wszystkich uczestników edmundowymi piernikami i słodkościami, które u najmłodszych wywołały ogromną radość.

Założenia projektu dydaktyczno-wychowawczego „Aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi” zostały zrealizowane w zadawalającym stopniu, gdyż świadomość i wiedza uczniów o Patronie Szkoły została na pewno pogłębiona i stała się inspiracją dla nich do kierowania się omówionymi w tym czasie wartościami.

s. Halina Chojnacka

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej