Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Federacyjne spotkanie junioratów

W dniach 17-19 września odbyło się trzecie spotkanie dla sióstr juniorystek z Federacji Sióstr Służebniczek. Wzięły w nim udział siostry, które złożyły śluby czasowe w zgromadzeniach sióstr służebniczek wielkopolskich, starowiejskich, śląskich i dębickich. Federacja Służebniczek jest wspólnotą  4 rodzin zakonnych założźonych przez Edmunda Bojanowskiego, które łączy jedność charyzmatu, czyli prowadzonych  dzieł oraz wspólne dziedzictwo. Celem corocznych spotkań junioratów jest zacieśnienie więzi między siostrami, doświadczenie wspólnoty zrodzonej z jednego Ojca Założyciela, Edmunda Bojanowskiego oraz poznanie różnorodności w realizowaniu  charyzmatu otrzymanego od Niego. Było to już 3 spotkanie, tym razem organizacją zajęły się Siostry Służebniczki Dębickie, które zaprosiły siostry do swojego domu generalnego w Dębicy. Udział w spotkaniu brało 36 juniorystek, towarzyszyły im wychowawczynie. Był to czas pięknych spotkań, wspólnych rozmów, dzielenia się sobą i wzajemnego ubogacania ,wspólnej modlitwy. Eucharystią zaczynałyśmy każdy dzień, trwałyśmy też na adoracji Najświętszego Sakramentu, odmawiałyśmy wspólnie nieszpory. Był to też czas refleksji. Jedną z nich zainicjowała Matka Generalna Sióstr Służebniczek Dębickich Maksymilla Pliszka. Matka podjęła temat miejsca służebniczki w Kościele, pozwoliła siostrom na swobodną wymianę myśli, był to dialog, w którym razem szukałyśmy odpowiedzi. Wynikiem tego rozważania było stwierdzenie,
że dzisiejsza służebniczka ma odpowiadać na konkretne potrzeby ludzi, którzy znajdują się obok niej. Powinny ją charakteryzować otwartość, zdolność do poświęcenia swojego czasu dla innych, zapatrzenie w Chrystusa, który nie przyszedł aby mu służono lecz aby służyć. Drugą przestrzeń na refleksję stworzył o. Paweł Baraniecki OCD, który dotknął tematu doświadczeń wiary w życiu ucznia Jezusa oraz samego tematu bycia uczniem. Nakreślił go jako drogę, proces dojrzewania, jasno stwierdził, że ideałem nie jest nieustanne odnoszeniu sukcesów apostolskich, ale trwanie w wierze, pośród porażek, bezsilności, na które tak często nie ma w nas zgody. Treści te siostry miały okazję przedyskutować podczas spotkań w grupach, po których dzieliły się na forum swoimi przemyśleniami.

Siostry miały też okazję obejrzeć rockoperę-  musical pt.:„Jesus Christ Super Star” pod drygenturą Pawła Adamka, w reżyserii Jakuba Bulzaka,  który wystawiał Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Wszyscy doceniali zarówno grę aktorską, muzykę, piękne głosy, jak i scenografię. Szczególne słowa uznania kierowane były  w stronę Tomasza Bulzaka, który wcielił się w rolę Jezusa oraz Adama Pstrowskiego, grającego Judasza Iskariotę. Jednak to nie zewnętrzna forma była najważniejsza, lecz wewnętrzna głębia tego musicalu. Patrząc z perspektywy czasu można stwierdzić, że doskonale wpisał się w temat naszego spotkania, pokazywał drogę ucznia oraz Jezusa, który wchodzi w doświadczenie porażki, niezrozumienia przez uczniów, zdrady Judasza, opuszczenia przez Ojca, śmierci, by ostatecznie przejść do życia, powstać z martwych, jest to doskonały obraz dla życia wiary, które musi przejść podobną drogę.

s. Justyna Gucwa

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej