Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Eucharystia daje życie"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Federacyjny czas łaski

W dniach 25-27 października, w domu generalnym w Starej Wsi, odbyło się federacyjne spotanie dla sióstr formacji juniorackiej wszystkich zgromadzeń służebniczek. Uczestniczyło w nim 47 juniorystek i 8 formatorek. W czasie tych dni łaski, siostry pochylały się tematem: NIE JESTEŚCIE  PRZYSZŁOŚCIĄ ZGROMADZENIA, JESTEŚCIE  JEGO TERAŹNIEJSZOŚCIĄ . Myśl  przewodnia spotkania została  zaczerpnięta  z nauczania papieża  Franciszka, a przewodnikiem duchowym była nasza siostra Leonia. Konferencje głosił ojciec Krzysztof Dyrek SJ., który również sprawował Eucharystie i dzielił się doświadczeniem Słowa Bożego .

Wspólne przeżywanie Eucharystii, modlitwa, praca w grupach i wspólna rekreacja, były miejscami zacieśnienia siostrzanych więzi i wzajemnego ubogacania się.

Dziękujemy za ten czas Bogu i ludziom, mając nadzieję, że to doświadczenie będzie w nas owocowało.

s. Agata T.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej