Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

III Kongres Osób Konsekrowanych

W dniach 13 do 16 września odbywał się w Krakowie  III Kongres Młodych Osób Konsekrowanych pod hasłem „Wolni w Duchu Świętym”.  Wzięło w nim udział 13 sióstr naszej tarnowskiej prowincji. Przez trzy dni ponad 800 osób z Polski i zagranicy, żyjących w przeróżnych zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich spotykało się na wspólnej modlitwie, konferencjach, zabawie i posiłkach. Była to okazja do pogłębienia swego powołania, uwielbienie Boga za dar życia konsekrowanego oraz podzielenia się świadectwem swojej wiary zarówno w małych grupach, jak i na forum wspólnoty.

Radosne spotkanie prawie tysiąca młodych, miało miejsce w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i w Centrum Świętego  Jana Pawła II. Homilie i konferencje w tych dniach wygłosili:  bp. Jacek Kiciński, bp. Damian Muskus, o. Janusz Sok , abp. Marek  Jędraszewski,  ks. Krzysztof Wons, o. Stanisław Jarosz oraz s. Anna Bałchan.

W jednej z homilii w czasie Mszy św. metropolita  krakowski abp Marek Jędraszewski przypomniał zgromadzonym, że pragnienie pójścia za Chrystusem nie jest bynajmniej jakimś pięknoduchostwem, jakimś życiem "łatwym, lekkim i przyjemnym". Pragnienie bycia uczniem Mistrza z Nazaretu ma swój bardzo konkretny ciężar, tak jak konkretny ciężar miał krzyż, który dźwigał On aż na szczyt Golgoty. Chrześcijaństwo oznacza wejście w najgłębszy realizm człowieczego życia. W konsekwencji wiąże się ono także z negacją owej wszechobecnej płynności wszystkiego, zwłaszcza płynności wartości, do której zachęca nas współczesna kultura.Metropolita tłumaczył, że na przekór tej kulturze uczeń Chrystusa musi mieć w sobie coś z wewnętrznej duchowej twardości, jaką posiadał Jezus, nie cofnąwszy się ani o krok przed krzyżem i całym cierpieniem, które było związane ze zbawieniem świata. W dalszych słowach homilii hierarcha, zwracając się do młodych konsekrowanych, podkreślił, że podczas trwającego kongresu mogli oni wzajemnie dzielić się i ubogacać świadectwem swojej wiary i prawdziwej duchowej wolności. Wolności, która jest źródłem ich radości mimo niejednokrotnego odrzucenia przez świat.

Jesteśmy wdzięczne Dobremu Bogu i tym , którzy nam umożliwili  udział w tym pięknym wydarzeniu.

s. Sylwia Kantor

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej