Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Eucharystia daje życie"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Krynica dla Chamuka

W drugą Niedzielę Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, w Krynicy Zdrój w parafii Wniebowzięcia NMP, odbywał się Festyn Misyjny pod hasłem „Budujemy szkołę w Chamuka”. Na wszystkich Mszach św. można było usłyszeć, o pracy misyjnej naszych sióstr w Zambii, począwszy od tych które 90 lat temu jako pierwsze wyjechały by służyć tamtejszym ludziom, aż po obecnie  trudzące się na afrykańskiej ziemi. S. Teresa Głuchowska z wielkim zaangażowaniem opowiadała o działalności  misyjnej Zgromadzenia, przybliżając jednocześnie obecne realia pracy przy budowie szkoły w Chamuka. Dziewczęta z DSM i Przyjaciele, pomagali z zapałem w organizacji kiermaszu misyjnego. Przedmioty domowego użytku, ozdoby z Afryki, „pakieciki różańcowe” wykonane przez nasze siostry seniorki i kalendarze misyjne cieszyły się wielkim powodzeniem wśród odwiedzających stoisko. Nie zabrakło też serduszek z piernika i lizaków dla najmłodszych. Wspaniała pogoda, wspólna modlitwa i chęć dzielenia się z potrzebującymi tworzyły atmosferę radosnego święta misyjnego Kościoła.

                                                                                     s. Barbara Gawełda

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej