Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Polska rodziną silna

W Niedzielę Papieską, tj 14 października, ulicami wielu polskich maist przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. W Gorlicach odbył się on po raz V. Poprzedziła go Msza święta w bazylice, której przewodniczył ks. biskup Jan Wątroba - ordynariusz rzeszowski.  Nawiązując do hasła tegorocznego marszu "Polska rodziną silna", przypomniał słowa papieża św. Jana Pawła II o rodzinie. Podkreślił, że polskie rodziny wtedy będą silne, gdy będą mocne Bogiem, jak tego uczył Jan Paweł II. O ich sile i bogactwie nie stanowią pieniądze i środki materilane, ale wzajemna miłość, jedność i bezpieczeństwo. Ksiądz biskup zachęcał też do wspólnej modlitwy w rodzinach, do promowania wartości rodziny i ludzkiego życia w swoim środowisku, nawet wtedy gdy nie będzie to mile widziane. W barwnym korowodzie gorlickie rodziny, młodzież z gorlickich szkół i dzieci z przedszkoli, oraz kapłani i siostry zakonne przeszli do kościoła św. Jadwigi Królowej na Zawodziu. Tam na zakończenie marszu, młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych i dzieci z Ochronki im. Edmunda Bojanowskiego, przygotowani przez siostry, wspólnie przedstawili krótki program artystyczny.
s. MP
IMG_4006
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej