Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Bądź pozdrowiona Maryjo

Nabożeństwa różańcowe odbywające się w październiku w naszych parafiach, to czas kiedy przedszkolaki mogą  stać się małymi apostołami i misjonarzamii  wobec swoich kolegów, ale przede wszystkim wobec swoich rodziców. Ich miłośc wobec Matki Bożej, radość i zapał modlitewny są często iskrą, która rozpala pobożność całej rodziny, która towarzyszy im na nabożeństwach w kościele. Tak było w wielu naszych ochronkach które włączyły się w prowadzenie nabożeństw październikowych w parafiach. W Tygodniu Misyjnym, we wtorek  tj. 23 października przedszkolaki wraz z rodzicami, siostrami i nauczycielami prowadziły modlitwę różańcową w kościele parafialnym w Woli Rzędzińskiej. Na początku Ksiądz Proboszcz poświęcił różańce misyjne, przyniesione przez dzieci, które były nagrodą za trud włożony w przygotowanie ręcznie wykonanych różańców z darów jesieni. W bolesnej części modlitwy różańcowej, dzieci  prosiły w intencji misjonarzy głoszących Ewangelię w najdalszych zakątkach świata oraz o nowe powołania do służby misyjnej. Kierując piękne słowa do Maryi, nie zapomniały także o wszystkich tych,którzy jeszcze nie poznali Pana Jezusa.

Następnego dnia, tj. 24 października modlitwę różańcową w kościele prowadziły dzieci z ochronki św. Rodziny w Tarnowie w parafii Matki Bożej Szkaplerznej. Wspólną modlitwą i śpiewem pragnęły oddać cześć Maryi, która jest najlepszą z Matek. 

25 października modlitwą i śpiewem najmłodszych parafian rozbrzmiewał kościół św. Jadwigi w Gorlicach.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej