Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Eucharystia daje życie"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

"Na baczność" w Woli Rzędzińskiej

W Przedszkolu Niepublicznym pw. Św. Józefa w Woli Rzędzińskiej uroczystą akademią przedszkolaki uczciły 102. rocznicę odzyskania niepodległości. Poprzez odświętny ubiór i piękną postawę, dzieci wyraziły dumę i przynależność do Ojczyzny- Polski. Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu w postawie „na baczność”. Poprzez recytację wierszy, śpiew piosenek patriotycznych oraz  taniec, dzieci oddały cześć symbolom narodowym, przypomniały trudny czas dla naszej Ojczyzny, która po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Kolejne pokolenie małych Polaków wyrecytowało znane i ważne słowa wiersza Wł. Bełzy „Kto ty jesteś?”.

Takie spotkania patriotyczne to doskonały moment do okazania miłości i wdzięczności Panu Bogu za wolność oraz żołnierzom za dzielność i gorącą wiarę w odzyskanie wolności.

https://youtu.be/bOHtuDpdNbA

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej