Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"W mocy Bożego Ducha"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Na pielgrzymim szlaku

W dniach od 17 do 25 sierpnia odbywała się   37. Piesza Pielgrzymka Tarnowska. We wspólnym wędrowaniu do Matki Bożej Częstochowskiej uczestniczyło ponad 160 kapłanów, 11 neoprezbiterów, 11 diakonów, 50 kleryków, 44 siostry zakonne i 2 braci zakonnych. Wiele osób było zaangażowanych w organizację a jeszcze więcej łączyło się w modlitwie w duchowym pielgrzymowaniu.

Nie zabrakło na szlaku również służebniczek. Tym razem  pielgrzymie buty i plecak założyło 9 sióstr, które szły w kilku grupach. Razem z innymi pielgrzymami siostry rozważały tegoroczny temat ,którym były słowa "Parafia wspólnotą uczniów Chrystusa". Kazania które głosił ks.bp Stanisław Salaterski, oraz pozostałe rozważania były okazją do refleksji, stawiania pytań i szukania odpowiedzi dotyczących tematu.

W czasie dziewięciodniowego trudu wędrowania doświadczałyśmy znaków Bożej obecności w małych codziennych wydarzeniach, pięknie przyrody, ludzkiej dobroci i życzliwości…był to czas umocnienia i radości a także dotykania niejako bosą stopą tego co słabe i ograniczające.

Bagaż duchowy wypełniony był pamięcią modlitewną i ofiarowaniem pielgrzymiego trudu w intencjach własnych i tych, które zostały nam powierzone.

s. Katarzyna J.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej