Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Pełni Ducha i posłani

W niedzielę 21 października obchodziliśmy w Kościele juz po raz 92.Światowy Dzień Misyjny, zwany Niedzielą Misyjną. To święto całego Kościoła Powszechnego rozpoczyna  Tydzień Misyjny, przeżywany w tym roku pod hasłem: „Pełni ducha i posłani”. Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku obchodzony jest w 3 niedzielę października we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie. Dzień ten jest świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Ma on nam przypomnieć słowa św. Jana Pawła II , który w encyklice Redemptoris Missio pisał :„Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Dla każdego wierzącego, tak jak i dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu”.  Odpowiadając na apel naszego świętego rodaka, wielkiego misjonarza św. Jana Pawła II, dzieci z Koła Misyjnego i grupy DSM z Majdanu Królewskiego, pod kierunkiem s.Teresy starały sie przybliżyć tematykę misyjną w swojej parafi. W tym celu przygotowały uroczystą  oprawę liturgii Mszy św. w czasie której przebrane w stroje różnych narodowości modliły się za misjonarzy i dzieci z krajów misyjnych.

s. Teresa Dul

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej