Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Niedziela ze świetymi

 W  niedzielę, 27 października, w rocznicę konsekracji kościoła w Majdanie Królewskim, dzieci z klasy VI zaprezentowały całej parafii postacie świętych wraz z ich aniołami  stróżami.  Wśród świętych, którzy mieli szczegółną więź ze swoim aniołem byli m.in: św. Stanisław Kostka,bł. Antonietta Meo, bł.Chiara Badano i bł.Edmund Bojanowski.  Kontynuacją tej prezentacji, była wizyta świętych i ich aniołów w Szkole Podstawowej w Majdanie Królewskim 31 października.  Na ich powitanie dzieci w swoich klasach klasach tworzyły przestrzenne formy aniołów oraz przygotowały dla siebie anielskie stroje.

s. T.D

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej