Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Posłani w pokoju Chrystusa"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Oaza Rekolekcyjna Diakoni Ruchu Światło- Życie

W dniach od 5 do 9 stycznia 2022 r. w Gródku nad Dunajcem odbywała się Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu Światło- Życie (ORD). Uczestniczyło w niej prawie 100 osób: w tym siostra Katarzyna, bracia kapucyni oraz około 30 rodzin. Rekolekcje prowadził moderator generalny ks. Marek Sędek z diecezji Warszawsko- Praskiej wraz z moderatorem diecezjalnym z ks. Wojciechem Karpielem. Uczestnicy rekolekcji mogli przypomnieć sobie historię Ruchu Światło-Życie oraz życiorys założyciela ks. Franciszka Blachnickiego. ORD była również czasem na zapoznanie się z charyzmatem czy zasadami, jakie obowiązują podczas formacji. Ten czas był wypełniony wspólną modlitwą i konferencjami, ale były także chwile na spontaniczne spotkania przy kawie i rozmowy na temat codziennego życia czy planów na przyszłość. Podczas zorganizowanych spotkań, dzieci, których była spora gromadka (22) miały zapewnioną opiekę przez s. Katarzynę i animatorki: Olę i Agnieszkę. Za ten wspólnie spędzony czas Bogu niech będą dzięki!

s. Katarzyna W.Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej