Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Odnowienie przynależności do Honorowej Straży NSPJ

24 kwietnia cała wspólnota sióstr prowincji tarnowskiej, przez przedstawicielki z wszystkich domów, odnowiła swoje zaciągnięcie się do Straży Honorowej NSPJ. Ta piękna i podniosła, pełna wzruszeń uroczystość, odbyła się w naszym domu prowincjalnym pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Salaterskiego. Towarzyszyli Mu  Dyrektorzy Krajowi Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ: obecy - ks. Krzysztof Zimończyk SCJ i były - ks. Józef Gaweł SCJ. W swojej homilii ks. biskup przywołał krótko historię Honorowej Straży NSPJ i zwrócił uwagę na potrzebę i aktualność takiego sposobu trwania przy Jezusie i wynagradzania za grzechy współczesnego świata. Zachęcił nas do jeszcze większej gorliwości i zapału w praktykowaniu miłości wzajemnej, która jest podstawą wszelkiej pobożności i wszystkich dzieł przez nas podejmowanych. Zwrócił też uwagę na bolesny, bardzo wyraźny spadek wiary we współczenym świecie i w naszej ojczyźnie, który wyraża sie najdobitniej przez  oziębłość wobec Boga, Kościoła i drugiego człowieka, a nawet przez profanacje krzyża i Eucharystii.  Ks. biskup przypomniał słowa nieżyjącego już arcybiskupa Jerzego Ablewicza, który wołał kiedyś, że dzisiaj wiele mówi się o prawach człowieka i broni się ich, a zapomina sie i depcze prawa Boga. Stąd właśnie rodzi się wezwanie dla nas - osób poświęconych Bogu, abyśmy trwali przy Sercu Jezusa, które z miłości do nas zostało przebite włócznią żołnierza. Z tego tez rodzi sie niejako obowiązek bronienia praw Boga i Jego czci. Po homiliii, obecne w kaplicy siostry, przedstawicielki wszystkich wspólnot naszej prowincji tarnowskiej, wypowiedziały słowa odnowienia swojej przynależności do Arcybractwa i zobowiązały się do wypełniania wszystkich obowiązków, jakie nakłada uczestnictwo w Straży Honorowej i codzienna Godzina Obecności. Na zakończenie Matka Prowincjalna Bronisława Wieczorek odczytała Akt Ofiarowania Zgromadzenia Najświętszemu Sercu Jezusa i podziękowała za tę piękną uroczystość.

Zaznaczyła, że nasz akt odnowienia przynależności do Straży Honorowej NSPJ jest wpisany w przygotowanie Prowincji do IX Kapituły Prowincjalnej i że przez niego staramy się nawiązać do naszych poprzedniczek, które z gorliwością praktykowały Straż Honorową i w ten sposób, między innymi, wyrażały miłości do Serca Jezusowego. Matka Bronisława przypomniała też, że pierwsze przyjęcie sióstr do Straży odbyło się w Starej Wsi 14 stycznia 1934 roku, bezpośrednio po oddaniu Zgromadzenia Sercu Bożemu, a jego inicjatorką była s. Leonia Nastał, aktualnie Służebnica Boża, która  w latach 1934 – 1937 wpisała 950 osób – sióstr i osób świeckich – do Straży Honorowej.

Modlimy się aby praktyka Godziny Straży trwała nadal wnaszym zgromadzeniu, abyśmy z gorliwością pełniły straż przy Sercu Jezusa i by te nasze działania przynosiły owoce zarówno dla nas, dla Kościoła, jak  i całego świata.

s. MP.

 więcej zdjęć w galerii

 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej