Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Czekamy na Ciebie Maryjo

W poniedziałek 4 września, w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego i przedszkolnego,  w ochronce w Szczawnicy, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Ks. dr Tomasz Kudroń, proboszcz parafii w Szczawnicy, dokonał w tejże ochronce poświęcenia figury Matki Bożej Fatimskiej, która w tym dniu rozpoczęła swoje  pielgrzymowanie, aby spotkać z dziećmi, siostrami i paniami pracującymi w naszych przedszkolach. 

„Rok 2017 jest czasem przeżywania Jubileuszu 100-lecia Objawień w Fatimie. Nie wszyscy możemy pielgrzymować do Fatimy, aby spotkać się z Matką Bożą i stanąć w miejscu przez Nią uświęconym, ale Matka Boże może pielgrzymować do nas. Dlatego pragniemy zachęcić Was do przyjęcia do Waszej Ochronki Matki Bożej Fatimskiej, jako wyrazu wdzięczności za Jej Macierzyńską opiekę i do złożenia Jej dziecięcego hołdu, z racji Jubileuszu 100-lecia Jej Objawień”.

To fragment z listu skierowanego do wszystkich sióstr, nauczycieli i dzieci z ochronek, które odwiedzi w najbliższym czasie figura Matki Bożej Fatimskiej.

Matka Boża będzie pielgrzymować w naszej tarnowskiej prowincji do 20 października, nawiedzając w tym czasie 23 ochronki. Ostatnim miejscem na Jej szlaku będzie ochronka w Tyliczu, gdzie odbędzie się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-technicznego ku Jej czci zatytułowanego: „Maryja w oczach dziecka”.

Mapa peregrynacji Matki Bożej Fatimskiej w ochronkach

s. Angelika S.

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej