Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"W mocy Bożego Ducha"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Pełni Ducha- pełni życia

Kim byśmy byli i czym byśmy byli, gdybyśmy nie byli otwarci na działanie ducha Świętego? Na to pytanie siostry i bracia z wielu zgromadzeń zakonnych, szukali odpowiedzi, podczas pielgrzymki osób konsekrowanych do sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. W czasie konferencji i homilii, padło wiele słów przypomnienia o roli jaką duch Święty odgrywa w historii zbawienia i w naszym życiu. On kieruje nami, daje nam mądrość, stoi u podstaw naszego rozeznawania, staje na początku wszystkiego. Naszym zadaniem jest pokazać ludziom, że Duch Święty może odmienić ten świat i nasze życie. Możemy to zrobic jedynie przez przykład swojego zycia oddanego Bogu, przez swój zapał w głoszeniu ewangelii i radośc jaka z tego płynie.Wszystkie nasze inicjatywy apostolskie, aby były skuteczne, muszą byc poprzedzone bliskością z Bogiem, zażyłością z Nim- zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Aby przyciągać innych do Boga, trzeba najpierw się Nim samemu napełnić. Trzeba codziennie z wielką pokorą wołać o Ducha Świętego. On nie może ożywic naszego wnętrza, jeśli my nie otworzymy najpierw dla Niego swojego serca. Tu rodzi się też refleksja na temat wgi sakramentów św. a zwłaszcza sakramentalnej spowiedzi św.
W naszym dążeniu do Boga i poszukiwaniu Jego woli, przykładem jest dla nas Najświętsza Matka Jezusa- pełna Ducha Świętego. Owocem działania Ducha w Jej sercu jest wyjście do drugiego człowieka- do św. Elżbiety. Podobnie stanie się i u nas, gdy przyjmiemy  Go do swojego życia.
 
Pięknym i głębokim przeżyciem, dla wszystkich biorących udział w pielgrzymce, była uroczystość pierwszej profesji zakonnej 10 nowicjuszy ze zgromadzenia o. Oblatów, która miała miejsce w czasie uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem ks. biskupa Radosława Zmitrowicza OMI z Ukrainy. W swojej homilii, nawiązując do Ewangelii o rodowodzie Jezusa Chrystusa,  ks biskup zwrócił uwagę na rolę, jaką w naszym życiu pełni przeszłość, nasza rodzina,ludzie z którymi się kiedyś spotkaliśmy i wydarzenia , które miały miejsce i odcisnęly ślad w naszym sercu. Podkreślił, że Bóg działając w naszej historii zawsze nas zaskakuje i że możemy zrozumiec swoje życie tylko w Jezusie Chrystusie, który daje odpowiedź na wszystkie pytania człowieka. Jezus przyszedł na świat po to aby nas zbawić i w naszym życiu nie o co innego chodzi, ale właśnie o to, aby to zbawienie przyjąć i i głosić światu.
s. MP
 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej