Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Piknik Rodzinny w Gorlicach

Zakończenie roku szkolnego i poświęcenie amfiteatru w Gorlicach

 

             W piątek 25.06.2021 r. w kościele Św. Jadwigi Królowej w Gorlicach podczas uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem  ks. proboszcza Jerzego Gondka, siostry służebniczki, personel przedszkola, dzieci oraz rodzice dziękowali Panu Bogu za wszelkie otrzymane łaski w roku przedszkolnym 2020/2021 oraz prosili o dobry czas wakacyjnego wypoczynku.

W tym roku  Msza Święta miała szczególny charakter, gdyż cały jej formularz odnosił się ku czci bł. Edmunda Bojanowskiego - patrona przedszkola – na uczczenie 150 rocznicy Jego śmierci. W oprawę Mszy Świętej aktywnie włączyły się dzieci czytając Słowo Boże, śpiewając psalm, recytując modlitwę wiernych, niosąc dary do ołtarza i śpiewając piosenki o bł. Edmundzie. W szczególny sposób objęliśmy modlitwą 6 -latki, które dziękowały Panu Bogu za owocny czas pobytu  w przedszkolu.

            Następnego dnia, w sobotę 26.06.2021 r. miało miejsce kolejne ważne wydarzenie dla gorlickiej Ochronki, bo długo oczekiwane uroczyste otwarcie i poświęcenie amfiteatru w ogrodzie przedszkolnym.

Dzięki staraniom siostry dyrektor i owocnej współpracy przedszkola z rodzicami, dobiegła końca budowa sceny dla dzieci. Podczas tegorocznego Rodzinnego Pikniku, ks. Dariusz Pożuczek poświęcił amfiteatr, po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Nasz wielki rodak – św. Jan Paweł II zachęcał: „Odkrywajcie w sobie zdolności, cieszcie się nimi i rozwijajcie je z Bożą pomocą”. Z pewnością ten wspaniały i solidny obiekt będzie dobrze wykorzystany i posłuży prezentacji talentów dzieci uczęszczających do ochronki.

 

mgr Barbara Tenerowicz

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej