Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"W mocy Bożego Ducha"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Święty Józef to patron nasz...

W środę, 20 czerwca 2018 r. w Szczucinie, odbyło się uroczyste poświęcenie figury  św. Józefa. Dzieci z rodzicami, siostry i pracownicy przedszkola, zgromadzili się w kościele parafialnym na Mszy Świętej, dziękując za miniony rok szkolny i katechetyczny, oraz prosząc o opiekę Św. Józefa. Dodatkową radość sprawiła zebranym obecność Matki Prowincjalnej  Bronisławy wraz z towarzyszącymi jej siostrami. Po Mszy świętej nastąpiło przejście do przedszkola, gdzie miało miejsce  poświęcenie nowej figury patrona ochronki - św. Józefa. Dzieci recytowały wierszyki i  po raz pierwszy uroczyście wykonały hymn ochronki,  w którym wyśpiewały : „Święty Józef to patron nasz, rodziny wciąż jednoczy. Rośniemy tutaj ty i ja, wpatrzeni w Matki Bożej oczy…”
 
siostry ze Szczucina
 
 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej