Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Posłani w pokoju Chrystusa"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Przed tronem Maryi W Tuchowie

Od wielu lat, na przełomie kwietnia i maja, służebniczki tarnowskiej prowincji gromadzą się na nocnym czuwaniu u stóp Matki Bożej Tuchowskiej. Tak było i tym razem - w nocy z 30 na 31 kwietnia, siostry z wielu placówek, modliły się o nowe i święte powołania do zgromadzenia oraz o światło Ducha Świętego na czas Kapituły Generalnej. Naszej modlitwie przewodniczył ojciec redemptorysta  Adam Kośla. Czuwanie u Matki Bożej rozpoczęłyśmy modlitwą różńcową na dróżkach wokół klasztoru, który na tle zachodzącego słońca, powoli rozbłyskał kolorami, pomagając nam wejść w atmosferę tajemnic światła. Stając na klasztornym wzgórzu, w blasku zachodzącego słońca, mogłyśmy rzeczywiście poczuć się jak Apostołowie na Górze Przemienienia.
Klęcząc przed cudownym obrazem Matki Bożej,  każda z nas skłądała swoje osobiste intencje, ale pamiętałyśmy przede wszystkim o intencjach naszego zgromadzenia oraz o sprawie pokoju na świecie, a zwłaszcza w Ukrainie.
Nasz duchowy przewodnik - o. Adam na wstępie przypomniał nam, że tylko człowiek znający swoje ograniczenia i świadomy swoich ograniczeń, a zatem człowiek stający przed Bogiem i przed Maryją w postawie pokory, może być wysłuchany. To właśnie Maryja jest dla nas przykładem takiej pokory i tego mamy się od niej uczyć.
Nasze spotkanie u Matki przypadło w ostatnich dniach Tygodnia Miłosierdzia, stąd też na ten ważny aspekt naszego życia chrześcijańskiego zwracałyśmy szczególną uwagę. Słuchając konferencji mogłyśmy przeanalizować nasz stosunek do innych przez pryzmat tego co mówimy do innych i o innych. Nasze słowa bowiem mogą nieść życie i rozbudzać nadzieję, ale mogą też być raniące a nawet śmiercionośne. Maryja - nasza Matka i przewodniczka na drogach życia zakonnego, jest dla nas wzorem zasłuchania w Słowo Boga i przykładem milczenia. Tego mamy się od niej uczyć i o to każda z nas prosiła Ją podczas adoracji Najświętszego sakramentu.
Okazją do spotkania ze Zmartwychwstałym Panem i pięknych, głębokich rozważań pełnych nadziei była dla nas wspólnotowa Droga Światłą poprowadzona przez najmłodsze nasze siostry. Uwieńczeniem naszej modlitwy była Eucharystia o północy, w czasie której złożyłyśmy na ołtarzu wszystkie nasze dzięczynienia i prośby przywiezione na to czuwanie.
 
s. MP
 
 
 
 
IMG_2393
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej