Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Posłani w pokoju Chrystusa"
Edmund Slajd 2 Celestyna Slajd 4

Rodzina Bł. Edmunda

Stowarzyszenie, Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego,  zrzesza katolików świeckich pragnących pogłębiać swoją wiarę w Boga i włączyć się w charyzmat Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Stowarzyszenie zostało zainicjowane przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek śląskich w roku 2002. Stowarzyszenie może rozpocząć swoją działalność w danej diecezji po zatwierdzeniu Statutu przez Biskupa ordynariusza. Członkowie Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego poznają postać bł. Edmunda Bojanowskiego i starają się  w swoim środowisku życia i pracy być  świadkami wiary i  podejmować służbę bliźnim  najbardziej potrzebujących  pomocy zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorym.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się do:

  • życia charyzmatem swego Patrona bł. Edmunda Bojanowskiego
  • czynnego udziału w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP
  • pogłębiania ducha modlitwy poprzez uczestnictwo we Mszy Św. i innych formach pobożności zalecanych przez Kościół
  • pielęgnowania duchowości maryjnej.  

Formacja osób świeckich zrzeszonych w Stowarzyszeniu odbywa się podczas comiesięcznych spotkań połączonych z udziałem we Mszy Świętej i konferencją ascetyczną . Formacyjne spotkania członków Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego  mają na celu łączyć  osoby świeckie w jedną duchową rodzinę, zapalać do owocnej służby w środowisku i za wzorem bł. Edmunda jednoczyć innych  wokół  dobra.  

 

SDC15730

Adresy Rodzin Edmundowych w Prowincji Tarnowskiej działających przy naszych wspólnotach:

 BRZESKO 

32-800 Brzesko, ul. Starowiejska 6

woj. małopolskie

  

TARNÓW

33-100 Tarnów, Matki Bożej Fatimskiej 39 a

woj. małopolskie

 

 

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej