Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Rozważania o Modlitwie Pańskiej w Gorlicach

W dniu 15.05.2021 r. w Przedszkolu Sióstr Służebniczek w Gorlicach odbył się dzień skupienia dla personelu przedszkola, który poprowadził wikariusz z parafii św. Jadwigi Królowej w Gorlicach ks. Paweł Gąsior.  Wspólna modlitwa rozpoczęła się o godz. 16.00 w kaplicy sióstr. Zebrane na modlitwie panie i siostry, uczestniczyły najpierw  w uroczystej Liturgii Słowa, w czasie której wysłuchały rozważań na temat Modlitwy Pańskiej. Po wysłuchaniu prelekcji, był czas na prywatną adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie zakończony Komunią Świętą oraz błogosławieństwem. Na zakończenie części modlitewnej, wszyscy uczestniczyli w Nabożeństwie Majowym przy figurze Matki Bożej w ogrodzie, gdzie odśpiewano Litanię Loretańską i pieśni Maryjne. Po uczcie duchowej miała miejsce część rekreacyjna – poczęstunek oraz wspólne rozmowy przy grillu w ogrodzie przydomowym. Mamy nadzieję, że  będziemy częściej się spotykać by umacniać i pogłębiać swoją wiarę oraz zacieśniać naszą wspólnotę przedszkolną.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej