Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Towarzyszenie na drodze powołania

W dniach 28-30 września 2018 r.dom rekolekcyjny  w Ciężkowicach gościł na spotkaniu formacyjnym siostry z kilku zgromadzeń zakonnych. Nad całością czuwała siostra referentka ds. zakonnych - s. Maria, która do poprowadzenia tej sesji zaprosiła s. Annę Marię Pudełko. Tematem spotkania była troska o rozwój powołania i towarzyszenie innym w kryzysie powołań. Zebrane na sesji siostry, wysłuchały 4 konferencji o poszczególnych etapach na drodze życia powołaniem, o sposobach radzenia sobie z trudnościami i kryzysami, zarówno u siebie jak i u innych. Poszczególne tematy oparte były na dokumentach Magisterium Kościoła, zwłaszcza na posynodalnej  adhortacji papieża Jana Pawła II o życiu konsekrowanym z roku 1996 - Vita Consecrata. Siostra Anna odpowiadała też na zadawane jej pytania i uczestniczyła w wymianie siostrzanych doświadczeń. Całość spotkania otoczona była wspólną modlitwą, życzliwością i wzajemnym wspieraniem się oraz radością bycia ze sobą. Ostatni dzień przeznaczony był na adorację, konferencje ascetyczne i sakrament pokuty.

s. M.P.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej