Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Posłani w pokoju Chrystusa"
Edmund Slajd 2 Celestyna Slajd 4

Siostrzane refleksje nad Słowem

 Lekcja czuwania Mt 25, 1-13/

Obrazek-8A

 

Dziś

Przygotowując się na spotkanie Pana Młodego zabieram swoją lampę…ja nią jestem

Oczekuję na Jego przyjście,

Na Jego codzienne przychodzenie.

Okazuje się, że jakoby - nie wystarczy CHCIEĆ spotkać Umiłowanego. Ewangelia zwraca uwagę na stan oliwy, dzięki której lampka może płonąć, oświecać drogę, rozpraszać mroki słabości i grzechów.  Oliwa oznacza tutaj moją gotowość osobistą, duchowe usposobienie, pragnienie, przygotowanie
 i otwarcie serca na przyjęcie Jezusa. Czym one są? Rozumiem je jako troskę o to, by Boga wciąż poznawać, bardziej kochać i naśladować w relacjach, w pracy, w radości i zmaganiu wewnętrznym,  
w walce, w sukcesach i porażkach, w doświadczeniu krzyża. To życie w harmonii z Bogiem, bliźnim, sobą…

Są to przymioty, których nie da się pożyczyć innym.

Dlatego też, nie tylko dziś…proszę o mądrość dla mnie i dla Ciebie, by swoje życie przeżywać dobrze, owocnie; w ufności oczekiwania i nie przegapić Boga, który jest i który przychodzi…

…i…”daje się znaleźć tym, którzy Go szukają, daje się poznać, gdy … ktoś pragnie…chodząc, szuka i życzliwie im się pokazuje na ścieżkach…staje przy nich” Mdr 6,12n

Amen

s. Katarzyna J.

 

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej