Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Posłani w pokoju Chrystusa"
Edmund Slajd 2 Celestyna Slajd 4

Siostrzane refleksje nad Słowem

Przebaczenie /Mt 18, 21-35

pobranekk

Pan Jezus w dzisiejszej ewangelii przypomina nam o miłości bliźniego wyrażonej w przebaczeniu. Przypowieść o nielitościwym słudze na nowo uświadamia nam tak oczywistą, a równocześnie zbyt często zapominaną prawdę, że jesteśmy sobie zadani i mamy traktować się jak bracia niezależnie od tego czy łączą nas więzy krwi czy nie. Dlaczego? Ponieważ dobry Bóg traktuje nas wszystkich jak swoje dzieci i każdemu z nas, bez końca, daje kolejne szanse. Bóg nie męczy się przebaczaniem nam, to my męczymy się proszeniem o przebaczenie (papież Franciszek).  

Siedemdziesiąt siedem razy oznacza ilość nieskończoną. Nie jest łatwo przebaczać, nie jest łatwo zapomnieć wyrządzoną nam krzywdę. Jednak przebaczyć wcale nie oznacza zapomnieć. Nie jesteśmy w stanie zapomnieć traumy którą ktoś nam "zafundował". Ale z Bożą pomocą jesteśmy w stanie przebaczyć i dobrze życzyć nawet najgorszemu oprawcy.

Prośmy dziś gorąco, aby Pan Bóg otwierał nasze serca na bliźnich byśmy umieli nieść przebaczenie każdego dnia.

s. Agnieszka

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej