Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Posłani w pokoju Chrystusa"
Slajd 2 Slajd 3 unnamed-674 Slajd 4

Skupienie DSM w Brzesku

 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP to dla Dziewczęcej Służby Maryjnej ważny dzień – patronalne Święto oraz dzień uroczystego przyjęcia do wspólnoty parafialnej nowych dziewczynek.

Do 8 grudnia już bardzo blisko, dlatego dziewczęta brzeskich wspólnot DSM-u, w dn. 25-26 listopada, spotkały się na skupieniu, które odbyło się w domu Sióstr przy parafii Bożego Miłosierdzia.

W piątek po wspólnej kolacji uczestniczyły w spotkaniu integracyjnym a następnie pochylając się w grupach nad wybranymi tekstami Pisma Świętego i odgrywając scenki poznawały Pana Boga i to czego On chce je przez omawiane wydarzenia nauczyć. Swoje spostrzeżenia przelały na papier – dzieląc się później nimi z koleżankami. Po wspólnej modlitwie udały się na spoczynek zorganizowany w sali przedszkolnej.

Następnego dnia uczestniczyły w najważniejszym punkcie skupienia - Eucharystii, której przewodził ks. Michał - opiekun DSM-u z parafii miłosierdzia. W czasie homilii ks. Michał zachęcił dziewczęta by przez modlitwę i dobre uczynki przygotowały swoje serca dla Jezusa oraz to, że będąc Dziećmi Maryi są w sposób szczególny zaproszone do życia z Nim w przyjaźni. Po mszy św. wszyscy adorowali Najświętszy Sakrament polecając intencje swoich serc.

 Po krótkiej przerwie nadszedł czas na koleją pracę w grupach - tym razem biorąc przykład z bohaterów ewangelicznych uczyły się jak wypełniać 5 zadań Dziecka Maryi, i tak:

  • Od Maryi ze sceny zwiastowania - uczyły się jak słuchać Pana Boga, dorosłych i starszych od siebie;
  • Od  kłócących się apostołów i Matki Synów Zebedeusza – jak budować zgodę i miłość we wspólnocie oraz kto jest w niej  najważniejszy.
  • Od Samarytanina uczyły się wrażliwości na tych, którzy są smutni, potrzebujący pomocy;
  • Od Szymona Cyrenejczyka jak łączyć się z cierpieniami Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne,
  • a  od Marii i Marty - jak umacniać swoją przyjaźń z Jezusem.

 

Po „ciężkiej pracy” nadeszła pora na pyszny obiad, przygotowany przez rodziców dziewczynek a następnie zabawa andrzejkowa. Wspólna zabawa to ostatni punkt skupienia. Po dniach pełnych wrażeń dziewczynki wróciły do swoich domów, pytając się kiedy znowu będą mogły spać w przedszkolu.

W skupieniu uczestniczyło 43 dziewcząt: z Parafii Bożego Miłosierdzia oraz z Parafii św. Jakuba. Towarzyszyły im: s. Grażyna, s. Barbara, s. Katarzyna i s. Sylwia.

s.Sylwia

 IMG_8335

IMG_8426

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej