Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"W mocy Bożego Ducha"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Więcej dla Jezusa

W dniach 1-3 czerwca 2018 r, w Szczawnicy, kilka dziewcząt miało okazję do modlitwy i spotkania z Jezusem, podczas skupienia zorganizowanego przez siostry służebniczki. Medytacje opierały się przede wszystkim na propozycjach zawartych w ćwiczeniach ignacjańskich. Podczas nich, dziewczęta mogły zweryfikować swoje postawy i opowiedzieć się pod którym sztandarem chcą żyć, oraz odpowiedzieć na wołanie Króla.

Szczególnym doświadczeniem było spotkanie z Abrahamem w  modlitwie i pracy nad plakatem, oraz podczas odgrywania scenek. Przyglądanie się wierze, z którą Abraham był gotów złożyć w ofierze swojego umiłowanego syna, pozwoliło na zobaczenie swojej dyspozycyjności do oddania „Izaaka swego serca”.

Pięknymi momentami były chwile adoracji. Znalazły się też momenty na kontemplowanie Stwórcy na łonie przyrody.

W drodze powrotnej uczestniczyłyśmy we Mszy św. w Łącku, gdzie nie zabrakło prezentacji postaci bł. siostry Celestyny Faron.

s. Joanna K.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej