Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

"Różaniec do granic"

SDC16395

W sobotę 7 października w całej naszej ojczyźnie płynęła szczera i ufna modlitwa do Boga, o pokój na świecie i w Polsce, przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej. Poprowadzone przykładem bł. siostry Celestyny, po spotkaniu w Łącku i Zabrzeży, siostry tarnowskiej prowincji, ruszyły z wiernymi naszej diecezji na modlitewne miejsca przy granicy Polsko – Słowackiej.  Najliczniejsza grupa Służebniczek przybyła na granicę Szczawnicy ze Słowacką Leśnicą, ale były tez siostry, które modliły się na Palenicy i w Sromowcach.  Razem z  rzeszą czcicieli Matki Bożej,  przybyłych z różnych miejsc diecezji,  siostry odmówiły 4 części różańca, polecając miłosiernemu Bogu  sprawy całego świata, naszej ojczyzny, swoich parafii i rodzin. Pomimo deszczowej pogody w Szczawnicy, na przystani flisackiej ,  gdzie do dzisiaj stoją budynki przejścia granicznego,  zgromadziło się około 1000 osób, w tym duża grupa Słowaków. Jak podkreślił jeden z obecnych na modlitwie księży, dzięki obecności naszych słowackich sąsiadów, różaniec w tym miejscu stał się „różańcem bez granic”.   W czasie nabożeństwa różańcowego dało się wyczuć atmosferę wielkiej pobożności, ufności w moc modlitwy i solidarności ze wszystkimi , którzy w tej godzinie w jakimkolwiek miejscu wzięli do ręki różaniec. Miłym akcentem spotkania były też pozdrowienia, które do modlących się na granicy pielgrzymów,  przesłała liczna  grupa modlitewna płynąca tratwami ze Sromowiec.

s. MP

więcej zdjęć w galerii

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej