Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"W mocy Bożego Ducha"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Inauguracja Synodu Diecezji Tarnowskiej

Liczna grupa Służebniczek wzięła udział w  inauguracji V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Uroczysta liturgia rozpoczęła się w sobotę 21 kwietnia o godz. 10.00 i obejmowała trzy stacje: modlitwę w kościele sanktuaryjnym Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie,procesyjne przejście ulicami miasta do katedry ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych, oraz Mszę święta w tarnowskiej katedrze pod przewodnictwem metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

GOL_4346

Mszę świętą koncelebrowali: biskup tarnowski Andrzej Jeż, arcybiskup Henryk Nowacki, biskup kielecki Jan Piotrowski, biskupi Jan Szkodoń i Jan Zając z Krakowa, bp Edward Białogłowski z Rzeszowa, bp Edward Frankowski z Sandomierza, bp Piotr Greger z Bielska-Białej, bp Stanisław Jamrozek  z Przemyśla, biskupi pomocniczy diecezji tarnowskiej Wiesław Lechowicz, bp Stanisław Salaterski, bp Leszek Leszkiewicz – Przewodniczący Komisji Przygotowawczej V Synodu, biskup senior Władysław Bobowski oraz kilkuset kapłanów przybyłych z całej diecezji tarnowskiej.Wzięlo w niej udział wiele grup i stowarzyszeń oraz wielka rzesza wiernych naszej diecezji.

We wprowadzeniu do liturgii, biskup tarnowski Andrzej Jeż podkreślił, że „wkraczając na drogę synodalną chcemy otworzyć nasz diecezjalny dom na powiew Ducha Świętego, który jest Duchem Stworzycielem odnawiającym boską świeżością oblicze Kościoła i świata".

Przewodniczący Komisji Przygotowawczej V Synodu biskup Leszek Leszkiewicz, w krótkim rozważaniu przy pierwszej stacji uroczystości inauguracyjnej zachęcał, aby wszyscy, którzy tworzą Kościół tarnowski, a zwłaszcza wezwani na synod, umieli słuchać Słowa Bożego i pozwolili, by to Słowo ich przemieniało i dodawało odwagi.

Arcybiskup Marek Jędraszewski, który przewodniczył Mszy świętej w katedrze tarnowskiej, nawiązując do hasła synodu: „Kościół na wzór Chrystusa”, podkreślił, że „Chrystus wzywa Kościół do otwarcia się na cały świat, także na świat pogański, aby poszerzał się jako wspólnota dzieci Bożych”. Wezwał wszystkich do walki z własnym egoizmem i zamykania sie w swoim małym "ja". Do dązenia do prawdy, którą jest sam Jezus Chrystus, którego mamy głosić swoim świadectwem życia.

Podczas uroczystości inauguracji członkowie Komisji Głównej V Synodu oraz wszyscy powołani na synod złożyli Wyznanie Wiary i przysięgę przed Biskupem Diecezjalnym Andrzejem Jeżem.

Towarzyszami liturgi inauguracyjnej V Synodu naszej diecezji byli święci i błogosławieni, których wzywano w czasie uroczystej procesji z kościoła Matki Bożej Fatimskiej do katedry tarnowskiej w modlitwie litanijnej. Prawdę o świętych obcowaniu podkreślała też procesja  z relikwiami tarnowskich świetych i błogosławionych, wsród których znalazł się paciorek różańca błogosławionej służebniczki -  s. Celestyny Faron.

s. M.P

 

 

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej