Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Służebniczki u Matki Bożej Tuchowskiej

Po rocznej przerwie, na lipowym wzgórzu, w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, gdzie posługują OO. Redemptoryści zagościli pielgrzymi, by oddać cześć najlepszej z Matek – Maryi. Z gronem pątników jak zawsze pospieszyły Siostry Służebniczki, bo przecież to nasza Matka i  Patronka. W drugi dzień odpustu, swoje szczególne miejsce przy Sercu Pani Tuchowskiej miały osoby życia konsekrowanego. Od wczesnych godzin rannych, przed obraz Matki Bożej przychodziły Siostry Służebniczki z wielu wspólnot naszej prowincji. Od rana w centrum powołaniowym pełniły dyżur: s. Barbara Janusz, s. Joanna Matuła i s. Małgorzata Więcek, gdzie spotykały się nie tylko z ludźmi młodymi, ale też z całymi rodzinami, rozdawały obrazki z naszymi błogosławionymi i wiele osób zapewniały o modlitwie przez ich przyczynę w polecanych intencjach. Przed Mszą Świętą  o godz. 9.00 i 11.00, Siostry prowadziły tzw. Kwadrans powołaniowy, w ramach którego skierowały do wiernych słowo o Założycielu, bł. Edmundzie Bojanowskim, o Zgromadzeniu i poprowadziły modlitwę o dar nowych powołań do życia konsekrowanego dla całego Kościoła. Swoją prelekcję Siostry ubogaciły śpiewem pieśni; „Drzewo” i „Barka”.  Przed Mszą św. o godz. 15.00 poprowadziły Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji powołanych i o nowe powołania. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Grzegorz Lechowicz – wikariusz biskupi ds. zakonnych w naszej diecezji. W skierowanym słowie do osób konsekrowanych, dziękował za ich służbę, modlitwę i tak liczną obecność na ziemiach naszej diecezji. W swojej homilii podkreślał przede wszystkim rolę naszego świadectwa w świecie oraz radość, która jest wyrazem naszego całkowitego oddania Bogu i kroczenia w wolności za Nim droga rad ewangelicznych. W czasie Eucharystii s. Katarzyna Węgiel czytała Słowo Boże. O godz. 16.30 siostry prowadziły modlitwę różańcową wraz z rozważaniami na dróżkach maryjnych, a o godz. 17.15 poprowadziły nabożeństwo Drogi Krzyżowej na placu sanktuaryjnym..Do późnego wieczora na sanktuaryjnym wzgórzu rozbrzmiewały śpiewy pieśni maryjnych.

„Ty, coś w Tuchowie tron sobie obrała, by nam pomagać w życia czas,
Wierzymy, Matko, żeś nas pokochała, i nie porzucisz nigdy nas.

Byłaś nam źródłem wiary i męstwa, zawsześ nas strzegła spojrzeniem Swym,
W mrokach cierpienia i w dniach zwycięstwa, Tyś nam Królową, my ludem Twym.

Naszą podziękę przyjąć chciej, o Pani! Serca Ci niesiem pieśnią tą,
Za łaski strumień tak hojnie rozlany, Zza macierzyńską miłość Twą.”

Najmłodsze siostry uczestniczyły także w wieczornym czuwaniu młodzieżowym połączonym z modlitwą uwielbienia, które zakończyło się Eucharystią.

W trzecim dniu tuchowskiego odpustu grupa sióstr wraz z uczestniczką naszych skupień wyruszyła pieszo z Szynwałdu do tronu Matki Tuchowskiej. Swoje pielgrzymowanie rozpoczęły o godz. 5.00 ze śpiewem Godzinek,  by dotrzeć na Eucharystię o godz. 9.00, której przewodniczył ks. Sylwester Brzeźny. Pielgrzymi trud ofiarowałyśmy szczególnie w intencji nowych powołań oraz w intencjach wynagradzających z racji przypadającej wtedy pierwszej soboty miesiąca.

s. Małgorzata Więcek.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej