Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Służebniczki u Matki Bożej Tuchowskiej

Po raz kolejny, w nocy 30 maja 2021 r. u stóp Matki Bożej Tuchowskiej, modliłyśmy się we wspólnocie naszej tarnowskiej prowincji o nowe powołania do zgromadzenia.Tym razem nasze czuwanie zbiegło się z zakończeniem 58 Tygodnia Modlitw o powołania do kapłańswa i życia konsekrowanego. W naszej modlitwie pragnęłyśmy dziękować Bogu przez ręce Niepokalanej za dar naszego wybrania, ale również porosić o nowe dziewczęta, które usłyszawszy głos Jezusa dobrego Pasterza umiałyby zostawić wszystko i pójść za Nim. Oprócz modlitw skierowanych wprost do Matki Bożej: różańca i nabożeństwa majowego, miałyśmy tez okazję wysłuchać konferencji ojca A.Kośli o św. Józefie. To właśnie On - św. Józef, mąż Maryi i przybrany ojciec Jezusa, był i jest  w tym roku, w szczególny sposób Jemu poświęconym, najlepszym wzorem przyjęcia Bożego wezwania. Za Jego przykładem musimy wciąż zadawać sobie pytanie: czy z całych sił strzeżemy Jezusa i Maryi, którzy w tajemniczy sposób są nam powierzeni? Możemy sie od Niego uczyć wielkiej miłości do Maryi i Jezusa, szacunku i stania na dalszym planie, tak by ich nie przysłaniać swoją osobą.  Przede wszystkim zaś, możemy brać ze św. Józefa przykład jak być dla innych cieniem Boga przez swoją dobroć, miłość i troskę o sprawy zarówno wiary,jak i sprawy zwyczajene, codzienne.

Nasze wspólnotowe i osobiste prośby zanosiłyśmy do Jezusa w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, prowadzonej przez nasze najmłodsze siostry. Dziękowałyśmy Bogu za łaskę naszego wybrania, która wciąż pozostaje dla nas darem i tajemnicą, ale także polecałyśmy Bogu naszą troskę o przyszłośc zgromadzenia, i prosiłyśmy za młodzież, zwłaszcza tegorocznych maturzystów, aby umieli dobrze pokierować swoim życiem i nie bali sie go złożyć z ufnością w ręce kochającego Boga. Uwieńczeniem naszej modlitwy była uroczysta Eucharystia. W czasie tej Świętej Wieczerzy, zgromadzone we wspólnocie przed ołtarzem, gdzie Jezus wydaje sie za nas, razem z Nim składałyśmy Bogu nasze życie i wszystkie nasze intencje.

s.MP

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej