Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Spotkanie dla ochroniarek

Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. Tomasza Lelito, Dyrektora Wydziału Katechetycznego, w domu prowincjalnym w Tarnowie, rozpoczęło się w sobotę 3 lutego, spotkanie szkoleniowe dla sióstr i pań pracujących w ochronkach na terenie naszej prowincji. W czasie homilii ks. Tomasz pochylił się nad tematem wychowania, a zwłaszcza wychowania  w duchu założyciela naszego zgromadzenia -  bł. Edmunda. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowały siostry i panie z ochronki w Dąbrowie Tarnowskiej.

Po Mszy Świętej, wszystkie uczestniczki spotkania, wysłuchały prelekcji p.dr Krystyny Zając- logopedy i neurologopedy z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie. Dotyczyła ona pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej dzieciom w ochronkach, oraz zmian w podstawie programowej. Drugą część spotkania, po przerwie obiadowej, opprowadziła Matka Bronisława wraz s. Ireną. Dotyczyła ona zmian w statutach oraz spraw organizacyjnych  naszych ochronek.

s. Angelika S.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej