Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Posłani w pokoju Chrystusa"
Edmund Slajd 2 Celestyna Slajd 4

Spotkanie osób konsekrowanych

10 września 2022 r. siostry naszej tarnowskiej prowincji wzięły udział w pielgrzymce osób życia konsekrowanego na Święty Krzyż. Coroczne spotkanie zgromadziło w tym roku niemalże 400 osób głównie sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń. Wspólnotowa modlitwa rozpoczęła się o godz. 10.00  powitaniem zebranych przez rektora bazyliki o. Krzysztofa Czepirskiego OMI i ks. Tomasza Rusieckiego, wikariusza biskupiego ds. życia konsekrowanego diecezji kieleckiej. W ramach spotkania zostały wygłoszone trzy konferencje. Pierwszą zatytułowaną „Życie konsekrowane obliczem Kościoła Oblubienicy Chrystusa” przedstawił o. Jan Paweł Strumiłowski Ocist, drugą o bł. Matce Elżbiecie Róży Czackiej przedstawiła siostra ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża, a ostatnią o dziele Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek przedstawiła siostra ze Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek Mikołowskich.

O. Jan Paweł w swoim przedłożeniu przedstawił nam myśli o Kościele św. który w dzisiejszych czasach jest ośmieszany i deprecjonizowany, a przecież jest umiłowaną Oblubienicą Chrystusa, za którą On oddał życie  i prawdziwym Jego Ciałem. Wezwał wszystkie osoby konsekrowane do miłości wobec Kościoła i wierności swojemu powołaniu w tym Kościele, zwracając uwagę na to, że nawet pomimo grzechów ludzi Kościoła, Jego oblicze wciąż jest piękne i święte. Zachęcał,aby nie wstydzić się Kościoła, nie być przestraszonym grzechami w Kościele, ale być odważnym świadkiem Chrystusa gotowym do oddania życia za wiarę i za Kościół, który jest naszą Matką.

Siostry – Franciszkanka Krzyża i Boromeuszka przedstawiły sylwetki swoich założycieli, ich drogę wzrastania w świętości i charyzmaty, którymi dzisiaj żyją ich zgromadzenia.

Po konferencjach, przy licznym udziale kapłanów m. in. prowincjała o. Pawła Zająca OMI została odprawiona Msza św. Przewodniczył jej i homilię wygłosił opat z Jędrzejowa o. Rafał Ścibiorowski Ocist. Po mszy św. i radosnym spotkaniu przy posiłku w krużgankach bazyliki, pielgrzymi wzięli udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, którą poprowadziły  Siostry Boromeuszki Trzebnickie. Spotkanie zakończyło się indywidualną adoracją Relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

S. Małgorzata P.

zapraszamy do galerii

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej