Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"W mocy Bożego Ducha"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Spotkanie sióstr sekcji medycznej

Czternaste spotkanie sióstr pracujących w zawodach medycznych odbyło się w tym roku  w Zakopanem, w dniach 18. – 20.05.,w domu Sióstr Urszulanek SJK. W spotkaniu uczestniczyło czternaście sióstr lekarek, jedna siostra farmaceutka. Niestrudzenie siostrom towarzyszyła Opiekunka Komisji Służb Medycznych z ramienia konsulty Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych Matka Radosława Podgórska – przełożona generalna Zgromadzenia  SS. Franciszkanek Służebnic Krzyża  w Laskach.  W tegorocznym spotkaniu uczestniczył również ks. bp. Jacek Kiciński, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej, Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP.

Piątkowe, wieczorne spotkanie integracyjne, zaszczyciła swoją obecnością Siostra Teresa Bogatowska – urszulanka. S. Teresa podzieliła się wspomnieniami o licznych pobytach w ich domu św. Jana Pawła II, od czasów posługi biskupiej w Archidiecezji Krakowskiej, a także na Stolicy Piotrowej. Siostra z wielkim przeżyciem wspominała wizytę z dnia 05.06.1997 r. Następnie Siostry przeszły do pokoju, w którym gościł św. Jan Paweł II,  a także  bł. ks. Jerzy Popiełuszko, sł. Boży ks. Prymas Stefan Wyszyński, sł. Boży Jerzy Ciesielski. Dom odwiedzała także założycielka zgromadzenia św. Urszula Ledóchowska. Siostry dzieliły się doświadczeniami swojej pracy, radościami i trudnościami.

 W sobotę przed południem miała miejsce konferencja  Księdza Biskupa na temat: „Kryzys szansą rozwoju”. Ksiądz Biskup podkreślał, że kryzys jest wpisany w życie duchowe, dobrze przeżyty może stać się miejscem rozwoju. Symptomami kryzysu może być niezadowolenie z dotychczasowego życia, pragnienie przemiany, przynaglenie do budowania nowej hierarchii wartości. Źródłem kryzysu możemy być my sami np. z powodu moralnego nieładu, może być naturalnym procesem rozwoju, bądź wywołany czynnikami zewnętrznymi. Wypalenie duchowe może być spowodowane nadmiarem obowiązków, brakiem czasu dla Boga, siebie i innych, zamykaniem się w sobie. Jako sposoby wychodzenia z kryzysu,  ks. Biskup wskazał wejście w rachunek sumienia, wejście w przestrzeń Słowa Bożego, kierownictwo duchowe oraz asceza rozumiana jako odbudowanie więzi z Bogiem i światem. Kolejnym punktem sobotniego spotkania był wykład s. Klary Siedlickiej ze Zgromadzenia SS. Boromeuszek SMCB, farmaceutki, na co dzień pracującej w aptece szpitalnej  w Trzebnicy. Temat wykładu: „Suplementy diety. Podobieństwa i różnice.”. Siostra podkreślała, iż suplementy nie leczą, ale mogą być skutecznie stosowane w profilaktyce.  Są uzupełnieniem niedoborów witaminowych i mikroelementów, ale nie mogą zastępować prawidłowej diety.  Po obiedzie Siostry pielgrzymowały do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr  na Wiktorówkach. U stóp Matki Bożej odśpiewały Litanię Loretańską, a następnie korzystając z daru pięknej pogody i majestatu gór, na łonie przyrody odmówiły Nieszpory. W niedzielę nie marnując cennych chwil bycia razem i możliwości wypoczynku, wyruszyły Siostry  do  Klasztoru Sióstr Albertynek i Pustelni św. Brata Alberta na Kalatówkach. Kilka Sióstr, którym siły na to pozwoliły, nawiedziły także pustelnię Braci Albertynów.

Z naszego Zgromadzenia w spotkaniu uczestniczyły s. Beata Chowaniec, psychiatra oraz s. Anna Maciak, internista.

 s .A. Maciak

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej