Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"W mocy Bożego Ducha"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Spotkanie z bł. Celestyną w Oleśnie

Z okazji zbliżającej się 20 rocznicy beatyfikacji s. Celestyny Faron z grona 108 męczenników II wojny światowej, służebniczki pragną na różne możliwe sobie sposoby,  przypominać  Jej  postać.  Tak było m.in. w Oleśnie, gdzie21 maja 2019 r. , pomimo ulewnego deszczu, przybyło 11 sióstr z okolicznych placówek prowincji tarnowskiej, na czele z Matką Bronisławą Wieczorek i siostrą Wikarią Barbarą. „Celestyńkie spotkanie” rozpoczęło się w  kościele parafialnym  nabożeństwem majowym i Mszą św. Po modlitwie, siostry, zaproszeni goście, kapłani i tutejsi parafianie,  udali się do Gminnej Publicznej Biblioteki w Oleśnie. Wszystkich zebranych  powitała dyrektor placówki pani Małgorzata Morawiec, zapraszając na wykład  ks. dr. Stanisława Kowalika, poświecony osobie s. Celestyny . Prelegent skupiając się na życiorysie błogosławionej,  wyróżnił  w nim  3 etapy: dzieciństwo, życie zakonne,  oraz życie obozowe. W każdym z nich dopatrywał się prawd, którymi możemy żyć dzisiaj.
Zaznaczył, że wiara i tradycja jaką wynosimy z naszych małych „ojczyzn”, owocuje w późniejszym życiu, jak to było również  w przypadku męczennicy. W życiu zakonnym szczególnym rysem Jej duchowości było pełnienie woli Bożej, a dla nas wszystkich ważne jest,  trwanie do końca tam, gdzie Bóg nas postawił.  Chociaż odarta z godności, umiała szlachetnie i pieknie przeżywać cierpienie swoje i innych. Radość jaka promieniowała z Jej twarzy, poczucie humoru, dodawało odwagi  współtowarzyszom Jej  doli. Nasza współsiostra uczy nas też godności umierania. Jako nieliczna w obozie, miała niezwykły  „pogrzeb”, co świadczyło o szacunku jakim była darzona przez współwięźniarki - pozwolono innym  więźniom cały dzień przebywać przy Jej zwłokach . 
Wielkim darem dla Kościoła stała się Jej ofiara za kapłana, który najpierw odszedł, a po latach powrócił na drogę kapłańskiego powołania.  Jej gotowość oddania za niego życia, jest dla nas  wzorem i zachętą do modlitwy  w intencji kapłanów. Zachęcał do tego ksiądz prelegent, mówiąc również o Bractwie  Celestyńskim. 
Po prelekcji miało miejsce otwarcie wystawy na temat życia codziennego s. Celestyny Faron. Wystawione prace wykonały dzieci ze szkoły Podstawowej w Oleśnie pod kierunkiem s. Bernadetty Dudek. 
 
s. Maria Orzech
 
 
 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej