Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Eucharystia daje życie"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Synaj w Nowym Sączu

5 października w Nowym Sączu po raz 14 odbyło się spotkanie młodzieży diecezji tarnowskiej- Synaj. W spotkaniu wzięło udział ponad 2000 tys. młodych ludzi z róznych stron diecezji. Spotakanie to przebiegało w duchu Taize i było przygotowaniem do corocznego spotkania młodych, które w tym roku będziemy przeżywać we Wrocławiu.
Po spotkaniu na hali widowiskowo- sportowej, gdzie był czas rekreacji, tańców, a przede wszystkim  czas świadectw ludzi żyjących we wspólnocie Taize, a także tych, którzy posługiwali jako wolontariusze w przyg. i przebiegu dorocznych spotkań, przeszliśmy z radością i śpiewem na ustach do kościoła Matki Bożej Niepokalanej.
W Kościele miała miejsce modlitwa uwielbienia prowadzona przy śpiewie kanonów z Taize, a po niej Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Jeża. W spotkaniu wzięły udział również nasze siostry z młodzieżą.

s. Barbara J.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej