Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"W mocy Bożego Ducha"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Szkolenie dla sióstr z zakresu ODO

25 maja 2018 roku ma wejść w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). To rozporządzenie nazywane jest również podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych. Nowe przepisy będą obowiązywały we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, a więc od dnia 25 maja również w Polsce.

W związku z przygotowaniem do wprowadzenia tych zmian, siostry pracujące w katechezie, w ochronkach i DPS-ach wzięły udział w szkoleniu, które odbyło się w domu prowincjalnym w Tarnowie. Poprowadziła go p. Alicja Szydło-wieloletni dyrektor placówek oświatowych i świetny znawca tego  tematu.

W ramach szkolenia poruszone m.in. tematy:

  • podstawy prawne
  • rola i zadania osób odpowiedzialnych za ochronę danych
  • wewnętrzne regulacje związane z bezpieczeństwem danych osobowych
  • zagrożenia dla bezpieczeństwa przetwarzania danych
  • zasady udzielania dostępu do zbioru danych osobowych
  • prawa i obowiązki osób upoważnionych do dostępu do danych osobowych
  • procedury postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych
  • odpowiedzialność dyscyplinarna i karna za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

 

Przed rozpoczęciem szkolenia siostry uczestniczyły we Mszy św, natomiast po jego zkończeniu w wynagradzającym nabożeństwie pierwszosobotnim.

 

s. M.P.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej