Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Eucharystia daje życie"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości w Kolbuszowej

102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była w naszej placówce wyjątkowa, ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią ograniczenia dotyczące m.in. gromadzenia się. Niestety, nie mogli w niej uczestniczyć jak co roku, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo naszych milusińskich czy zapraszani na tę okoliczność goście. Nie przeszkodziło to jednak, w godnym uczczeniu tegoż święta.

Przedszkolaki z  Przedszkola Niepublicznego pw. św. Józefa w Kolbuszowej w krótkiej inscenizacji przybliżyły niektóre fakty z bogatej historii naszej Ojczyzny, ubarwiając ją piosenkami i pieśniami patriotycznymi oraz tańcem. Wzięły również udział w akcji  „Niepodległa do Hymnu”.

Przedszkolaki bardzo przeżywały zarówno przygotowania do uroczystości, jak i ją samą. Mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom w ich sercach zakiełkują uczucia patriotyczne, które będą rozwijać się wraz z nimi.

Linki do filmu

https://www.facebook.com/przedszkolswjozefakolbuszowa/videos/492022281771782

https://drive.google.com/drive/folders/1pIpiIPwK61Q0boykK1BM7NSgRnPbSBIV?usp=sharing

 

        

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej