Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Posłani w pokoju Chrystusa"
Edmund Slajd 2 Celestyna Slajd 4

100-lecie posługi sióstr W Czarnym Potoku

W ostatnią niedzielę miesiąca, 31 lipca 2022 r. w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej  w Czarnym Potoku odbyła się dziękczynna Eucharystia z okazji 100 letniej posługi sióstr w parafii. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył kustosz sanktuarium ks. Kanonik Krzysztof Klimczak w towarzystwie księży współpracowników z parafii oraz rodaków a także diakona i kleryka. Udział w uroczystości wzięła Matka Generalna Dorota Baranowska wraz z siostrami z domu starowiejskiego, Matka Bronisława z siostrami  z Zarządu Prowincjalnego oraz siostry, które na przestrzeni minionych lat pracowały i obecnie posługują  parafii. Obecne były taże dzieci z ochronki, DSM oraz licznie zgromadzeni parafianie. Uroczystą Eucharystię poprzedził montaż słowno-muzyczny poprowadzony przez siostry a ubogacony przez śpiew zespołu parafialnego.

Ks. Krzysztof podczas homilii przypomniał uczestnikom uroczystości iż siostry przybyły 100 lat temu do Czarnego Potoku za sprawą testamentu byłego proboszcza tej parafii ks. Zygmunta Miętusa, który swój majątek przeznaczył dla sióstr. Ufundował dla nich dom wraz z ochronką dla dzieci z parafii w intencji krzewienia wiary katolickiej wśród najmłodszych.Pomysł powstania ochronki zrodził się w czasie Jego pracy duszpasterskiej w Czarnym Potoku, kiedy to zauważył niebezpieczeństwa grożące wychowaniu: powszechną demoralizację, utarczki rodowe i inne przywary tego społeczeństwa. Ze względu na nagłą śmierć ks. Zygmunta, Jego wolę wypełnił jego następca ks. Szymon Piszczkiewicz. 2 sierpnia 1922 roku przybyły tutaj pierwsze dwie siostry, które rozpoczęły pracę w ochronce. W swojej homilii ksiądz Krzysztof zwrócił także uwagę na szczególne umiłowanie Matki Bożej przez ks. Zygmunta jak i maryjny charakter zgromadzania sióstr. Swoją homilię zakończył wdzięcznością wobec sióstr za ich wieloletnią posługę, a jednocześnie zadał pytanie parafianom i wszystkim uczestnikom: jak wyglądałaby parafia bez obecności w niej sióstr, bez ochronki i ich posługi w kościele?

Na zakończenie Eucharystii przewodniczący Rady Parafialnej pan Wiesław Wojnarowski złożył na ręce Matki Generalnej podziękowanie za 100 letnią obecność i posługę sióstr w parafii. Matka Prowincjalna Bronisława podziękowała obecnym kapłanom, siostrom, parafianom i dobrodziejom, którzy na przestrzeni minionych 100 lat wspierali siostry w ich posłudze.

Po zakończonych uroczystościach w kościele, ksiądz proboszcz, w obecności matek, sióstr i zaproszonych gości pobłogosławił tablicę upamiętniającą 100-letnią obecność Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Czarnym Potoku, która została umieszczona na ścianie frontowej ochronki, jak również pobłogosławił odnowiony grobowiec śp. ks. Zygmunta Miętusa.

zapraszamy do galerii

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej