Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Posłani w pokoju Chrystusa"
Edmund Slajd 2 Celestyna Slajd 4

Siostrzane refleksje nad Słowem

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski /J 19,25-27/
 
MB Cz01zzzz
 
 
Oto syn Twój. Oto Matka twoja.
Dziś Jezus na nowo daje nam Maryję za Matkę. Bardzo porusza mnie fakt, że umierając na krzyżu nie myślał o sobie, swoim bólu, rozczarowaniu człowiekiem, opuszczeniu przez Ojca. Jezus cierpiąc okrutną mękę wciąż myśli tylko o innych. Nie chcąc pozostawić Maryi samej powierza ją umiłowanemu uczniowi. Temu, który Go nie opuścił pomimo wielkiego lęku i niezrozumienia. Temu, który potrafił pozostawić swoją słabość i dotrzymać towarzystwa Umiłowanemu Mistrzowi. Zdeklarował się podołać temu zadaniu, pomimo poczucia braku godności. 
Codzienność przynosi nam wiele radości, jak również i zmartwień. Jak wspaniale mieć wtedy Matkę, która wszystko zrozumie. Matkę, która także doświadczyła w swym ziemskim życiu trudności.
 
Dziś 3 dzień maja, miesiąca szczególnie poświęconego czci Maryi. Wykorzystajmy ten czas, aby jeszcze żarliwiej przyjąć Ją do naszego życia i pozwolić, by była nam Matką.
 
Dokładnie 173 lata temu 3 maja 1850 roku powstała pierwsza wspólnota, która zapoczątkowała istnienie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w naszej Ojczyźnie. Módlmy się również w dniu dzisiejszym o pokój w naszej Ojczyźnie i o nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek za wstawiennictwem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego - Założyciela naszego Zgromadzenia.
 
s.Agnieszka W.
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej