Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"W mocy Bożego Ducha"
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

W mocy Ducha Świetego

Pierwszy weekend marca zgromadził nas - Służebniczki, w Gosławicach, w domu Sióstr Kanosjanek, na skupieniu poświęconym Trzeciej Boskiej Osobie -  Duchowi Świętemu. Ważne było to, że kapłan (ks.prof Krzysztof Guzowski), który został zaproszony do prowadzenia skupienia, sam żyje i doświadcza działania mocy Ducha Świętego w swym życiu i posłudze kapłańskiej, a Duch Święty jest mu bardzo bliski i "pomocny".Prawdy dotyczące tak tajemniczych i trudnych relacji między Osobami Boskimi, przekazywał bardzo prostym językiem, mówiąc o swoim doświadczeniu światła Ducha Świętego. Każda z nas mocno przeżyła ten czas, jeszcze raz uświadamiając sobie niezastąpioną rolę Ducha Świętego w życiu religijnym i w jego pogłębianiu. Chyba najtrudniej wydaje się nam nawiązać bliższe relacje z Duchem Świętym. Zwracamy się do Jezusa, Maryi, Boga Ojca a tymczasem to Duch Święty przyjmuje nasze najprostsze słowa, akty, prośby. To co w nas najprawdziwsze, najbardziej skrywane a powierzone szczerze i z prostotą Jemu, będzie oczyszczone i "wyprostowane". Tego mamy się uczyć i o to starać.

Jesteśmy wdzięczne Matce Bronisławie za organizowanie takich dni na pustyni, bo każda z nas wracaz nich radosna i ubogacona nowymi siłami. Oby Duch Święty prowadził nas stale wyżej i wyżej.                              

s.Dorota Totoń

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej